Playbill archive

Playbill for December 2022

1
12月
大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Arina Nagase, Lilia Berezhnova, Shizuru Kato, Georgy Stelmakh
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

2
12月
大ホール
19:00
3幕の叙情的なシーン

主役:Vyacheslav Vasilyev, Alena Diyanova, Alexei Kostyuk, Laura Bustamante, Yevgeny Plekhanov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

3
12月
大ホール
14:00
2幕バレエ

主役:Arina Nagase, Alexandra Shalimova, Viktor Mulygin, Erlan Suyunbek
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

大ホール
19:00
2幕バレエ

主役:Lada Sartakova, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Guilherme Junio
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

4
12月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Elena Razgulyaeva, Roman Krukovich, Maria Suzdaltseva, Tatiana Makarchuk, Svetlana Rozhok, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:
バレリー ・トルビン レオノフ

8
12月
大ホール
19:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova, Georgy Stelmakh, Yuri Zinnurov, Lilia Berezhnova
指揮者:アントン・トルベエフ

9
12月
大ホール
19:00
全3幕から成るオペラ

主役:Alexei Repin, Sergei Sevastyanov, Irina Kolodyazhnaya, Alena Diyanova, Mingiyan Odzhaev, Anatoly Badayev, Vsevolod Marilov
指揮者:パベル・スメルコフ

10
12月
大ホール
19:00
プロローグとアポエトーシスを伴う3幕のエクストラバガンザ バレエ

主役:Lada Sartakova and Denis Klepikov
指揮者: ヴィタリー・シェベレフ

11
12月
大ホール
17:00
4幕のオペラ

主役:Tatiana Makarchuk, Soslan Kusov, Olga Maslova, Marat Mukhametzyanov
指揮者:パベル・スメルコフ

15
12月
大ホール
20:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

16
12月
大ホール
19:00
17
12月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Sergei Borovykh
指揮者:アントン・トルベエフ

18
12月
大ホール
17:00

指揮者:パベル・スメルコフ

23
12月
大ホール
19:00
初演
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Olga Zharikova, Alena Diyanova, Elena Gorlo, Vyacheslav Vasilyev, Mingiyan Odzhaev, Laura Bustamante, Yevgeny Plekhanov
指揮者:パベル・スメルコフ

24
12月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lada Sartakova and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

25
12月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova and Viktor Mulygin
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

26
12月
大ホール
19:00
初演
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Kristina Gontsa, Elena Razgulyaeva, Natalia Yakimova, Dmitry Migulyov, Ilya Astafurov, Tatiana Makarchuk, Sergei Pleshivtsev
指揮者:パベル・スメルコフ

27
12月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lilia Berezhnova and Sergei Umanetc
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

28
12月
大ホール
14:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Smirnov, Liliya Kadnikova, Olga Zharikova, Ilya Astafurov, Dmitry Migulyov, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Yevgeny Mizin, Anastasiya Kikot, Alina Mikhailik, Roman Krukovich, Vyacheslav Vasilyev, Tatiana Makarchuk
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

29
12月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Saki Nishida and Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lada Sartakova and Denis Klepikov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

30
12月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Saki Nishida and Sergei Umanetc
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

31
12月
大ホール
13:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lada Sartakova and Denis Klepikov
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
18:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lilia Berezhnova and Viktor Mulygin
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。