Playbill archive

Playbill for September 2022

1
9月
大ホール
19:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Arina Nagase, Viktor Mulygin, Lilia Berezhnova
指揮者:アントン・トルベエフ

2
9月
大ホール
19:00
4幕のオペラ

主役:Tatiana Makarchuk, Mergen Sandanov, Olga Maslova, Marat Mukhametzyanov
指揮者:アントン・トルベエフ

3
9月
大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Sergei Amanbaev, Ksenia Ring, Alexander Ermokhin
指揮者: アントン・トルベエフ

4
9月
大ホール
14:00

指揮者:ファビオ・マストランジェロ

大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Yevgeny Plekhanov, Maria Suzdaltseva, Alexei Bublik, Sergei Pleshivtsev, Roman Krukovich, Irina Kolodyazhnaya, Vsevolod Marilov
指揮者:アントン・トルベエフ

5
9月
大ホール
19:00
全3幕のバレエ

主役:Lilia Berezhnova, Arina Nagase, Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

6
9月
大ホール
21:00

プログラム内容ラフマニノフ
指揮者:Alexey Rubin

7
9月
大ホール
18:00
大ホール
21:30

ロシア国立ユースオーケストラ
指揮者:Alexey Rubin

9
9月
大ホール
19:00
3幕6シーンバレエ

主役:Renata Shakirova, Viktor Mulygin, Guilherme Junio, Sofia Kutyavina
指揮者:アントン・トルベエフ

10
9月
大ホール
14:00
全3幕のオペレッタ

主役:Yevgeny Mizin, Liliya Kadnikova, Olga Zharikova, Roman Krukovich, Dmitry Migulyov, Tatiana Makarchuk
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Kostyuk, Alena Diyanova, Maria Suzdaltseva, Mingiyan Odzhaev, Vyacheslav Vasilyev, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

11
9月
大ホール
17:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Renata Shakirova and Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

15
9月
大ホール
19:00
16
9月
大ホール
19:00
17
9月
大ホール
15:00
2幕バレエ

主役:Arina Nagase, Alexandra Shalimova, Yuri Zinnurov, Erlan Suyunbek
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕バレエ

主役:Saki Nishida, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Guilherme Junio
指揮者:アントン・トルベエフ

18
9月
大ホール
17:00
全5幕オペラ(コンサート・パフォーマンス)

主役:Tatiana Makarchuk, Sergei Sevastyanov, Yevgeny Plekhanov, Mingiyan Odzhaev, Mergen Sandanov, Vyacheslav Vasilyev, Ilya Astafurov
指揮者:パベル・スメルコフ

22
9月
大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Arina Nagase, Lilia Berezhnova, Viktor Mulygin, Sergei Umanetc
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

23
9月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Olga Zharikova, Alexei Kostyuk, Vyacheslav Vasilyev
指揮者:パベル・スメルコフ

25
9月
大ホール
17:00
29
9月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Anastasia Lukina and Sergei Umanetc
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

30
9月
大ホール
19:00
初演
全3幕から成るオペラ

主役:Marat Mukhametzyanov, Sergei Pleshivtsev, Laura Bustamante, Elena Razgulyaeva, Alexei Kostyuk, Anatoly Badayev, Yevgeny Mizin
指揮者:パベル・スメルコフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。