Playbill archive

Playbill for February 2023

2
2月
大ホール
19:30
1幕バレエ

指揮者: アントン・トルベエフ

3
2月
大ホール
19:00
3幕の叙情的なシーン

主役:Dmitry Migulyov, Anastasiya Kikot, Mingiyan Odzhaev, Natalia Yakimova, Anatoly Badayev
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

4
2月
大ホール
14:00
2幕のバレエ

主役:Sergei Amanbaev, Ksenia Ring, Denis Kolesnikov
指揮者: アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Sergei Umanetc, Alexandra Shalimova, Alexander Ermokhin
指揮者: アントン・トルベエフ

5
2月
大ホール
17:00
4幕のオペラ

主役:Laura Bustamante, Alexei Smirnov, Olga Maslova, Alexei Repin
指揮者:アントン・トルベエフ

9
2月
大ホール
19:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova and Sergei Umanetc
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

10
2月
大ホール
19:00
全3幕から成るオペラ

主役:Alexei Repin, Sergei Pleshivtsev, Tatiana Makarchuk, Alena Diyanova, Alexei Kostyuk, Yevgeny Plekhanov, Yevgeny Mizin
指揮者:アントン・トルベエフ

11
2月
大ホール
19:00
プロローグとアポエトーシスを伴う3幕のエクストラバガンザ バレエ

主役:Lada Sartakova and Viktor Mulygin
指揮者: ヴィタリー・シェベレフ

12
2月
大ホール
17:00
4幕のオペラ

主役:Irina Kolodyazhnaya, Elena Razgulyaeva, Mergen Sandanov, Yevgeny Plekhanov, Dmitry Nelasov, Anatoly Badayev
指揮者:アントン・トルベエフ

16
2月
17
2月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Alina Mikhailik, Elena Razgulyaeva, Natalia Yakimova, Dmitry Migulyov, Mingiyan Odzhaev, Laura Bustamante, Yevgeny Plekhanov
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

19
2月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Anastasiya Kikot, Roman Krukovich, Olga Zharikova, Tatiana Makarchuk, Svetlana Rozhok, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

23
2月
大ホール
19:00
全3幕のオペラ

主役:Alena Diyanova, Mergen Sandanov, Tatiana Makarchuk, César Méndez, Ilya Astafurov
指揮者: アントン・トルベエフ

24
2月
大ホール
19:00
25
2月
大ホール
19:00
一幕物オペラ

主役:Alexei Kostyuk, Marat Mukhametzyanov, Liliya Kadnikova, César Méndez, Roman Krukovich
指揮者:アントン・トルベエフ

26
2月
大ホール
17:00

指揮者:パベル・スメルコフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。