Playbill archive

Playbill for April 2023

1
4月
大ホール
19:00

指揮者:パベル・スメルコフ

2
4月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Elena Razgulyaeva, Alexei Kostyuk, Olga Zharikova, Tatiana Makarchuk, Svetlana Rozhok, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

5
4月
大ホール
19:00
6
4月
大ホール
19:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Yuri Zinnurov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

7
4月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Yevgeny Plekhanov, Alisa Fedorenko, Vyacheslav Vasilyev, Anatoly Badayev, Roman Krukovich, Laura Bustamante, Alexei Kostyuk
指揮者:パベル・スメルコフ

8
4月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lada Sartakova and Denis Klepikov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lilia Berezhnova and Alexei Golubov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

9
4月
大ホール
17:00
13
4月
大ホール
19:00
初演
ロディオン・シチェドリンによるオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Mingiyan Odzhaev, Natalia Yakimova
指揮者:パベル・スメルコフ

14
4月
大ホール
19:00
初演
ロディオン・シチェドリンによるオペラ

主役:Yevgeny Plekhanov, Ilya Astafurov, Natalia Yakimova
指揮者:パベル・スメルコフ

15
4月
大ホール
14:00
2幕バレエ

主役:Lada Sartakova, Alexandra Shalimova, Viktor Mulygin, Sergei Borovykh
指揮者:アントン・トルベエフ

16
4月
大ホール
17:00
3幕からなるオペラ

主役:Alina Mikhailik, Alexei Kostyuk, César Méndez
指揮者:パベル・スメルコフ

19
4月
大ホール
19:00

指揮者:パベル・スメルコフ

20
4月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Renata Shakirova and Yevgeny Konovalov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

21
4月
大ホール
19:00
22
4月
大ホール
14:00
2幕のバレエ

主役:Arina Nagase, Lilia Berezhnova, Georgy Enaldiev, Sergei Umanetc
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Arina Nagase, Lada Sartakova, Shizuru Kato, Georgy Stelmakh
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

23
4月
大ホール
17:00
全3幕から成るオペラ

主役:Alexei Repin, Sergei Pleshivtsev, Laura Bustamante, Elena Razgulyaeva, Mingiyan Odzhaev, Anatoly Badayev, Yevgeny Mizin
指揮者:パベル・スメルコフ

27
4月
大ホール
19:00
全3幕のバレエ

主役:Lilia Berezhnova, Ksenia Abdulkarimova, Shizuru Kato
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

28
4月
大ホール
19:00
2幕のオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Roman Krukovich, Olga Zharikova, Alina Mikhailik, Alena Diyanova, Gennady Akhmedov
指揮者:アントン・トルベエフ

29
4月
大ホール
14:00
2幕バレエ

主役:Arina Nagase, Alexandra Shalimova, Sergei Borovykh
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕バレエ

主役:Saki Nishida, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Guilherme Junio
指揮者:アントン・トルベエフ

30
4月
大ホール
14:00
全3幕のオペレッタ

主役:Yevgeny Mizin, Liliya Kadnikova, Anastasia Gensler, Ilya Astafurov, Dmitry Migulyov, Laura Bustamante
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Smirnov, Anastasiya Kikot, Olga Zharikova, Mingiyan Odzhaev, Dmitry Migulyov, Natalia Yakimova
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。