Playbill archive

Playbill for January 2023

2
1月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Saki Nishida and Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

3
1月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lilia Berezhnova and Sergei Amanbaev
指揮者:アントン・トルベエフ

4
1月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Saki Nishida and Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

5
1月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lada Sartakova and Denis Klepikov
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lilia Berezhnova and Sergei Amanbaev
指揮者:アントン・トルベエフ

6
1月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Saki Nishida and Sergei Umanetc
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lilia Berezhnova and Sergei Amanbaev
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

7
1月
大ホール
14:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Kostyuk, Alena Diyanova, Olga Zharikova, Mingiyan Odzhaev, Dmitry Migulyov, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Yevgeny Mizin, Liliya Kadnikova, Anna Denisova, Ilya Astafurov, Dmitry Migulyov, Tatiana Makarchuk
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

8
1月
大ホール
14:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Smirnov, Anastasiya Kikot, Olga Zharikova, Roman Krukovich, Dmitry Migulyov, Tatiana Makarchuk
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Kostyuk, Alena Diyanova, Anna Denisova, Mingiyan Odzhaev, Dmitry Migulyov, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

12
1月
大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Saki Nishida and Denis Klepikov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

13
1月
大ホール
19:00
初演
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Anna Denisova, Alena Diyanova, Natalia Yakimova, Marat Mukhametzyanov, Alexei Kostyuk, Irina Kolodyazhnaya, Sergei Pleshivtsev
指揮者:パベル・スメルコフ

14
1月
大ホール
19:00
初演
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Anna Denisova, Alena Diyanova, Yekaterina Sergeyeva, Dmitry Migulyov, Mingiyan Odzhaev, Tatiana Makarchuk, Yevgeny Plekhanov
指揮者:パベル・スメルコフ

15
1月
19
1月
大ホール
19:00
初演
ロディオン・シチェドリンによるオペラ

主役:Oleg Sychov, Artem Melikhov, Yekaterina Sergeyeva
指揮者:パベル・スメルコフ

20
1月
大ホール
19:00
3幕6シーンバレエ

主役:Arina Nagase and Viktor Mulygin
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

21
1月
大ホール
19:00

指揮者:パベル・スメルコフ

26
1月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Lilia Berezhnova, Alexei Golubov, Sergei Borovykh
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

27
1月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Mingiyan Odzhaev, Dmitry Nelasov, Olga Zharikova, Yevgeny Plekhanov, Natalia Yakimova, Sergei Sevastyanov
指揮者:パベル・スメルコフ

28
1月
大ホール
19:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova and Georgy Stelmakh
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

29
1月
大ホール
17:00
初演
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Olga Zharikova, Liliya Kadnikova, Tatiana Makarchuk, Alexei Repin, Ilya Astafurov, Laura Bustamante, Sergei Pleshivtsev
指揮者:パベル・スメルコフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。