Playbill archive

Playbill for March 2023

2
3月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Alena Diyanova, Mergen Sandanov, Marat Mukhametzyanov
指揮者:パベル・スメルコフ

3
3月
大ホール
19:00
4
3月
大ホール
19:00
5
3月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Yevgeny Plekhanov, Anastasiya Kikot, Yevgeny Mizin, Olga Zharikova, Laura Bustamante, Tatiana Kravtsova, Irina Kolodyazhnaya
指揮者: アントン・トルベエフ

8
3月
大ホール
18:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Kostyuk, Anastasiya Kikot, Olga Zharikova, Ilya Astafurov, Dmitry Migulyov, Natalia Yakimova
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

10
3月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Alina Mikhailik, Liliya Kadnikova, Natalia Yakimova, Marat Mukhametzyanov, Alexei Kostyuk, Tatiana Makarchuk, Yevgeny Plekhanov
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

11
3月
12
3月
大ホール
17:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Olga Zharikova, Elena Razgulyaeva, Tatiana Makarchuk, Alexei Repin, Ilya Astafurov, Laura Bustamante, Yevgeny Plekhanov
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

16
3月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Lilia Berezhnova, Alexei Golubov, Sergei Borovykh
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

17
3月
大ホール
19:00
18
3月
大ホール
15:00
2幕のバレエ

主役:Alexandra Shalimova, Sergei Amanbaev, Alexander Ermokhin
指揮者: アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova, Viktor Mulygin, Shizuru Kato
指揮者: アントン・トルベエフ

19
3月
大ホール
17:00
2幕のオペラ

主役:Anatoly Badayev, Roman Krukovich, Alina Mikhailik, Liliya Kadnikova, Vladimir Volkov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

23
3月
大ホール
19:00
1幕バレエ

指揮者: アントン・トルベエフ

24
3月
大ホール
19:00
オペラ

主役:Yevgeny Plekhanov, Sergei Pleshivtsev, Mingiyan Odzhaev, Alexei Kostyuk, Anatoly Badayev
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

25
3月
大ホール
19:00
プロローグとアポエトーシスを伴う3幕のエクストラバガンザ バレエ

主役:Lada Sartakova, Denis Klepikov, Saki Nishida
指揮者: ヴィタリー・シェベレフ

26
3月
大ホール
17:00
全3幕から成るオペラ

主役:Marat Mukhametzyanov, Yevgeny Plekhanov, Irina Kolodyazhnaya, Liliya Kadnikova, Alexei Smirnov, Anatoly Badayev, Vsevolod Marilov
指揮者:アントン・トルベエフ

30
3月
大ホール
19:00
3幕の叙情的なシーン

主役:Dmitry Migulyov, Elena Razgulyaeva, Mingiyan Odzhaev, Natalia Yakimova, Sergei Pleshivtsev
指揮者:パベル・スメルコフ

31
3月
大ホール
19:00
全3幕のバレエ

主役:Lilia BerezhnovaArina NagaseViktor Mulygin
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。