Playbill archive

Playbill for December 2022

1
12月
周四
大剧场
19:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase, Lilia Berezhnova, Shizuru Kato, Georgy Stelmakh
指挥:维塔利·舍韦列夫

2
12月
周五
大剧场
19:00
3
12月
周六
大剧场
14:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase, Alexandra Shalimova, Viktor Mulygin, Erlan Suyunbek
指挥:维塔利·舍韦列夫

大剧场
19:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Lada Sartakova, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Guilherme Junio
指挥:维塔利·舍韦列夫

4
12月
周日
大剧场
14:00
8
12月
周四
大剧场
19:00
两幕梦幻芭蕾舞剧

主演:Ksenia Abdulkarimova, Georgy Stelmakh, Yuri Zinnurov, Lilia Berezhnova
指挥:安东·托尔别耶夫

9
12月
周五
大剧场
19:00
10
12月
周六
大剧场
19:00
有序幕的三幕童话芭蕾舞剧

主演:Lada Sartakova and Denis Klepikov
指挥:维塔利·舍韦列夫

11
12月
周日
大剧场
17:00
四幕歌剧

主演:Tatiana Makarchuk, Soslan Kusov, Olga Maslova, Marat Mukhametzyanov
指挥:帕韦尔·斯梅尔科夫

15
12月
周四
大剧场
20:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Ksenia Abdulkarimova and Viktor Mulygin
指挥:安东·托尔别耶夫

16
12月
周五
大剧场
19:00
17
12月
周六
大剧场
19:00
三幕芭蕾舞剧

主演:Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Sergei Borovykh
指挥:安东·托尔别耶夫

18
12月
周日
大剧场
17:00

指挥:帕韦尔·斯梅尔科夫

23
12月
周五
大剧场
19:00
24
12月
周六
大剧场
14:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Lada Sartakova and Viktor Mulygin
指挥:安东·托尔别耶夫

25
12月
周日
大剧场
14:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase and Shizuru Kato
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
19:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Ksenia Abdulkarimova and Viktor Mulygin
指挥:维塔利·舍韦列夫

26
12月
周一
大剧场
19:00
27
12月
周二
大剧场
14:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase and Shizuru Kato
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
19:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Lilia Berezhnova and Sergei Umanetc
指挥:维塔利·舍韦列夫

28
12月
周三
大剧场
14:00
三幕滑稽歌剧

主演:Alexei Smirnov, Liliya Kadnikova, Olga Zharikova, Ilya Astafurov, Dmitry Migulyov, Irina Kolodyazhnaya
指挥:瓦列里·图尔宾-列奥诺夫

大剧场
19:00
三幕滑稽歌剧

主演:Yevgeny Mizin, Anastasiya Kikot, Alina Mikhailik, Roman Krukovich, Vyacheslav Vasilyev, Tatiana Makarchuk
指挥:瓦列里·图尔宾-列奥诺夫

29
12月
周四
大剧场
14:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Saki Nishida and Sergei Umanetc
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
19:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Lada Sartakova and Denis Klepikov
指挥:维塔利·舍韦列夫

30
12月
周五
大剧场
14:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Ksenia Abdulkarimova and Viktor Mulygin
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
19:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Saki Nishida and Sergei Umanetc
指挥:维塔利·舍韦列夫

31
12月
周六
大剧场
13:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Lada Sartakova and Denis Klepikov
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
18:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Lilia Berezhnova and Viktor Mulygin
指挥:维塔利·舍韦列夫


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
未经本网协议授权,网站上的任何标志、图形或图像均不得进行复制或转播。