Playbill archive

Playbill for October 2022

1
10月
大ホール
19:00
プロローグとアポエトーシスを伴う3幕のエクストラバガンザ バレエ

主役:Lada Sartakova and Viktor Mulygin
指揮者: ヴィタリー・シェベレフ

2
10月
大ホール
17:00
初演
全3幕から成るオペラ

主役:Vyacheslav Vasilyev, Sergei Sevastyanov, Tatiana Makarchuk, Liliya Kadnikova, Mingiyan Odzhaev, Yevgeny Plekhanov, Vsevolod Marilov
指揮者:パベル・スメルコフ

6
10月
大ホール
19:00
1幕バレエ

指揮者: ヴィタリー・シェベレフ

7
10月
大ホール
19:00
一幕物オペラ

主役:Alexei Smirnov, Marat Mukhametzyanov, Alina Mikhailik, César Méndez, Ilya Astafurov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

8
10月
大ホール
19:00
プロローグとアポエトーシスを伴う3幕のエクストラバガンザ バレエ

主役:Lada Sartakova and Viktor Mulygin
指揮者: ヴィタリー・シェベレフ

9
10月
大ホール
14:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Kostyuk, Anastasiya Kikot, Maria Suzdaltseva, Ilya Astafurov, Alexei Bublik, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Yevgeny Mizin, Liliya Kadnikova, Olga Zharikova, Mingiyan Odzhaev, Dmitry Migulyov, Laura Bustamante
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

13
10月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Lilia Berezhnova and Alexei Golubov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

14
10月
大ホール
19:00
初演
全3幕から成るオペラ

指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

15
10月
大ホール
15:00
2幕のバレエ

主役:Sergei Umanetc, Ksenia Abdulkarimova, Alexander Ermokhin
指揮者: アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Sergei Amanbaev, Ksenia Ring, Denis Kolesnikov
指揮者: アントン・トルベエフ

16
10月
大ホール
17:00
オペラ

主役:Sergei Sevastyanov, Sergei Pleshivtsev, Mingiyan Odzhaev, Alexei Kostyuk, Anatoly Badayev
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

20
10月
大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lada Sartakova and Viktor Mulygin
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

21
10月
大ホール
19:00
全3幕のオペラ

主役:Elena Razgulyaeva, Mergen Sandanov, Tatiana Makarchuk, César Méndez, Vsevolod Marilov
指揮者: アントン・トルベエフ

22
10月
大ホール
15:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lilia Berezhnova and Alexei Golubov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova and Viktor Mulygin
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

23
10月
大ホール
17:00
全3幕のオペラ

主役:Anastasiya Kikot, Mingiyan Odzhaev, Tatiana Makarchuk, Vyacheslav Vasilyev, Ilya Astafurov
指揮者: アントン・トルベエフ

27
10月
大ホール
19:00
オペラ

主役:Yevgeny Plekhanov, Sergei Sevastyanov, Mergen Sandanov, Alexei Smirnov, Sergei Pleshivtsev
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

28
10月
大ホール
19:00
29
10月
大ホール
15:00
2幕バレエ

主役:Arina Nagase, Alexandra Shalimova, Yuri Zinnurov, Erlan Suyunbek
指揮者: アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕バレエ

主役:Saki Nishida, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Guilherme Junio
指揮者: アントン・トルベエフ

30
10月
大ホール
17:00

© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。