Playbill archive

Playbill for May 2023

1
5月
大ホール
19:00
3幕6シーンバレエ

主役:Lada Sartakova and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

4
5月
大ホール
19:00
プロローグとアポエトーシスを伴う3幕のエクストラバガンザ バレエ

主役:Lada Sartakova, Denis Klepikov, Saki Nishida
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

5
5月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Olga Maslova (Mariinsky Theatre), Anatoly Badayev, Dmitry Demidchik, Alina Mikhailik
指揮者:アントン・トルベエフ

6
5月
7
5月
大ホール
17:00
8
5月
大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Arina Nagase, Lada Sartakova, Georgy Enaldiev, Georgy Stelmakh
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

9
5月
大ホール
17:00
初演
アレクサンドル・ボロディンによるオペラ(演奏会形式)

主役:Marat Mukhametzyanov, Alena Diyanova, Laura Bustamante, Mingiyan Odzhaev, Yevgeny Plekhanov, Bat-Erdene Dorjtseden
指揮者:アントン・トルベエフ

11
5月
大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova and Viktor Mulygin
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

12
5月
大ホール
19:00
一幕物オペラ

主役:Dmitry Demidchik, Alexei Repin, Liliya Kadnikova, César Méndez, Ilya Astafurov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

13
5月
大ホール
15:00
2幕バレエ

主役:Saki Nishida, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Alexei Golubov
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕バレエ

主役:Arina Nagase, Alexandra Shalimova, Georgy Enaldiev, Yuri Zinnurov
指揮者:アントン・トルベエフ

14
5月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Yevgeny Plekhanov, Anastasiya Kikot, Mingiyan Odzhaev, Alina Mikhailik, Tatiana Makarchuk, Svetlana Rozhok, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

19
5月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

指揮者:パベル・スメルコフ

20
5月
大ホール
19:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova and Georgy Stelmakh
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

21
5月
大ホール
17:00
3幕からなるオペラ

指揮者:パベル・スメルコフ

26
5月
大ホール
19:00
初演
アレクサンドル・グラズノフによるバレエ

主役:Lilia Berezhnova, Denis Klepikov
指揮者:パベル・スメルコフ

27
5月
大ホール
19:00
初演
アレクサンドル・グラズノフによるバレエ

主役:Lada Sartakova, Denis Klepikov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

28
5月
大ホール
19:00
初演
アレクサンドル・グラズノフによるバレエ

主役:Ksenia Abdulkarimova, Denis Klepikov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。