Playbill archive

Playbill for September 2022

1
9月
周四
大剧场
19:00
两幕梦幻芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase, Viktor Mulygin, Lilia Berezhnova
指挥:安东·托尔别耶夫

2
9月
周五
大剧场
19:00
四幕歌剧

主演:Tatiana Makarchuk, Mergen Sandanov, Olga Maslova, Marat Mukhametzyanov
指挥:安东·托尔别耶夫

3
9月
周六
大剧场
19:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Sergei Amanbaev, Ksenia Ring, Alexander Ermokhin
指挥:安东·托尔别耶夫

4
9月
周日
大剧场
14:00

指挥法比奥·马斯特兰杰洛 (Fabio Mastrangelo)

5
9月
周一
大剧场
19:00
三幕芭蕾舞剧

主演:Lilia Berezhnova, Arina Nagase, Sergei Umanetc
指挥:安东·托尔别耶夫

6
9月
周二
大剧场
21:00
7
9月
周三
大剧场
18:00
大剧场
21:30
9
9月
周五
大剧场
19:00
三幕六场芭蕾舞剧

主演:Renata Shakirova, Viktor Mulygin, Guilherme Junio, Sofia Kutyavina
指挥:安东·托尔别耶夫

10
9月
周六
大剧场
14:00
三幕滑稽歌剧

主演:Yevgeny Mizin, Liliya Kadnikova, Olga Zharikova, Roman Krukovich, Dmitry Migulyov, Tatiana Makarchuk
指挥:瓦列里·图尔宾-列奥诺夫

大剧场
19:00
三幕滑稽歌剧

主演:Alexei Kostyuk, Alena Diyanova, Maria Suzdaltseva, Mingiyan Odzhaev, Vyacheslav Vasilyev, Irina Kolodyazhnaya
指挥:瓦列里·图尔宾-列奥诺夫

11
9月
周日
大剧场
17:00
两幕梦幻芭蕾舞剧

主演:Renata Shakirova and Sergei Umanetc
指挥:安东·托尔别耶夫

15
9月
周四
大剧场
19:00
16
9月
周五
17
9月
周六
大剧场
15:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase, Alexandra Shalimova, Yuri Zinnurov, Erlan Suyunbek
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
19:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Saki Nishida, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Guilherme Junio
指挥:安东·托尔别耶夫

18
9月
周日
大剧场
17:00
22
9月
周四
大剧场
19:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase, Lilia Berezhnova, Viktor Mulygin, Sergei Umanetc
指挥:维塔利·舍韦列夫

23
9月
周五
大剧场
19:00
三幕歌剧

主演:Olga Zharikova, Alexei Kostyuk, Vyacheslav Vasilyev
指挥:帕韦尔·斯梅尔科夫

25
9月
周日
大剧场
17:00
29
9月
周四
大剧场
19:00
三幕芭蕾舞剧

主演:Anastasia Lukina and Sergei Umanetc
指挥:维塔利·舍韦列夫

30
9月
周五
大剧场
19:00

© 2016 – 2023
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
未经本网协议授权,网站上的任何标志、图形或图像均不得进行复制或转播。
user_nameВыход