Playbill archive

Playbill for April 2023

1
4月
周六
大剧场
19:00

指挥:帕韦尔·斯梅尔科夫

2
4月
周日
大剧场
14:00
5
4月
周三
大剧场
19:00
6
4月
周四
大剧场
19:00
两幕梦幻芭蕾舞剧

主演: Ksenia Abdulkarimova, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Yuri Zinnurov
指挥:维塔利·舍韦列夫

7
4月
周五
大剧场
19:00
8
4月
周六
大剧场
14:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Lada Sartakova and Denis Klepikov
指挥:维塔利·舍韦列夫

大剧场
19:00
两幕童话芭蕾舞剧

主演:Lilia Berezhnova and Alexei Golubov
指挥:维塔利·舍韦列夫

9
4月
周日
大剧场
17:00
13
4月
周四
大剧场
19:00
二幕歌剧

主演:Sergei Pleshivtsev, Mingiyan Odzhaev, Natalia Yakimova
指挥:帕韦尔·斯梅尔科夫

14
4月
周五
大剧场
19:00
二幕歌剧

主演:Yevgeny Plekhanov, Ilya Astafurov, Natalia Yakimova
指挥:帕韦尔·斯梅尔科夫

15
4月
周六
大剧场
14:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Lada Sartakova, Alexandra Shalimova, Viktor Mulygin, Sergei Borovykh
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
19:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Saki Nishida, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Guilherme Junio
指挥:安东·托尔别耶夫

16
4月
周日
大剧场
17:00
三幕歌剧

主演:Alina Mikhailik, Alexei Kostyuk, César Méndez
指挥:帕韦尔·斯梅尔科夫

19
4月
周三
大剧场
19:00

指挥:帕韦尔·斯梅尔科夫

20
4月
周四
大剧场
19:00
三幕芭蕾舞剧

主演:Renata Shakirova and Yevgeny Konovalov
指挥:维塔利·舍韦列夫

21
4月
周五
大剧场
19:00
22
4月
周六
大剧场
14:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase, Lilia Berezhnova, Georgy Enaldiev, Sergei Umanetc
指挥:维塔利·舍韦列夫

大剧场
19:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase, Lada Sartakova, Shizuru Kato, Georgy Stelmakh
指挥:维塔利·舍韦列夫

23
4月
周日
大剧场
17:00
27
4月
周四
大剧场
19:00
三幕芭蕾舞剧

主演:Lilia Berezhnova, Ksenia Abdulkarimova, Shizuru Kato
指挥:维塔利·舍韦列夫

28
4月
周五
大剧场
19:00
29
4月
周六
大剧场
14:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Arina Nagase, Alexandra Shalimova, Sergei Borovykh
指挥:安东·托尔别耶夫

大剧场
19:00
两幕芭蕾舞剧

主演:Saki Nishida, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Guilherme Junio
指挥:安东·托尔别耶夫

30
4月
周日
大剧场
14:00
三幕滑稽歌剧

主演:Yevgeny Mizin, Liliya Kadnikova, Anastasia Gensler, Ilya Astafurov, Dmitry Migulyov, Laura Bustamante
指挥:瓦列里·图尔宾-列奥诺夫

大剧场
19:00
三幕滑稽歌剧

主演:Alexei Smirnov, Anastasiya Kikot, Olga Zharikova, Mingiyan Odzhaev, Dmitry Migulyov, Natalia Yakimova
指挥:瓦列里·图尔宾-列奥诺夫


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
未经本网协议授权,网站上的任何标志、图形或图像均不得进行复制或转播。