Playbill archive

Playbill for November 2021

4
11月
大ホール
19:00
4幕からなるオペラ

主役:Vyacheslav Vasilyev, Yevgeny Plekhanov, Alena Diyanova, Alexei Smirnov
指揮者:パベル・スメルコフ

5
11月
大ホール
19:00
1幕バレエ

主役:Lilia Berezhnova, Viktor Mulygin, Shizuru Kato
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

6
11月
大ホール
17:00
1幕バレエ

主役:Lilia Berezhnova, Viktor Mulygin, Shizuru Kato
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

7
11月
大ホール
17:00
4幕のオペラ

主役:Tatiana Makarchuk, Alexei Smirnov, Anastasiya Kikot, Marat Mukhametzyanov
指揮者:パベル・スメルコフ

11
11月
大ホール
19:00
初演
フョードル・ドストエフスキー生誕200周年を記念したコンサート
フョードル・ドストエフスキーの長編小説を基にした2幕からなるオペラ(セミ・ステージ形式パフォーマンス)

主役:Mingiyan Odzhaev, Marat Mukhametzyanov, Elena Razgulyaeva, Alina Mikhailik, Dmitry Migulyov
指揮者:パベル・スメルコフ

12
11月
大ホール
19:00
初演
現代ヨーロッパ振付の夕べ

主役:Irina Sapozhnikova, Sergei Amanbaev, Katerina Floria, Kanat Nadyrbek, Viktor Mulygin, Saki Nishida
指揮者:ウラジスラフ・カルクリン

13
11月
大ホール
14:00
初演
現代ヨーロッパ振付の夕べ

主役:Anna Samostrelova, Sergei Umanetc, Irina Sapozhnikova, Kanat Nadyrbek, Sergei Amanbaev, Daria Tikhonova
指揮者:ウラジスラフ・カルクリン

大ホール
19:00
初演
現代ヨーロッパ振付の夕べ

主役:Katerina Floria, Sergei Amanbaev, Anna Samostrelova, Sergei Umanetc, Alexei Golubov, Saki Nishida
指揮者:ウラジスラフ・カルクリン

14
11月
大ホール
17:00
3幕からなるオペラ

主役:Alena Diyanova, Mergen Sandanov, Marat Mukhametzyanov
指揮者:パベル・スメルコフ

18
11月
大ホール
20:00

指揮者:パベル・スメルコフ

19
11月
大ホール
18:00
20
11月
大ホール
14:00
小ホール
19:30

マリインスキー劇場管弦楽団のソリストによるコンサート
特別ゲスト:ローレンツ・ナストゥリカ=ヘルシュコヴィッチ

21
11月
大ホール
14:00
2幕バレエ

主役:Irina Sapozhnikova, Lilia Berezhnova, Yuri ZinnurovErlan Suyunbek
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕バレエ

主役:Anna Samostrelova, Katerina Floria, Nikita Korneyev, Salavat Bulatov
指揮者:アントン・トルベエフ

25
11月
大ホール
19:00

指揮者:パベル・スメルコフ

26
11月
大ホール
19:00
レオニード・ヤコブソンを冠して名付けられたロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ劇場
3幕のバレエ
27
11月
大ホール
14:00
レオニード・ヤコブソンを冠して名付けられたロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ劇場
3幕のバレエ
大ホール
19:00
レオニード・ヤコブソンを冠して名付けられたロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ劇場
3幕のバレエ
28
11月
大ホール
14:00
全3幕のオペレッタ

主役:Yevgeny Mizin, Alena Diyanova, Alina Mikhailik, Ilya Astafurov, Alexei Bublik, Tatiana Makarchuk
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Kostyuk, Anastasiya Kikot, Maria Suzdaltseva, Roman Krukovich, Vyacheslav Vasilyev, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。