Playbill archive

Playbill for August 2021

1
8月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Albina Shagimuratova, Ariunbaatar Ganbaatar, Alexei Kostyuk
指揮者:パベル・スメルコフ

3
8月
大ホール
20:00

プログラム内容: シューベルト。スクリャービン

4
8月
大ホール
20:00

ソリスト: アルビナ・シャギムラトヴァ、ユリア・マトチキナ、ガミード・アブドゥロフ、アリウンバータル・ガンバータル
指揮者:パベル・スメルコフ

5
8月
大ホール
19:00
初演
3幕からなるオペラ

主役:Mlada Khudoley, Najmiddin Mavlyanov, Yevgeny Plekhanov, Alina Mikhailik
指揮者:パベル・スメルコフ

6
8月
大ホール
19:00
3幕の叙情的なシーン

主役:Alexei Bublik, Liliya Kadnikova, Gamid Abdulov, Laura Bustamante, Sergei Pleshivtsev
指揮者:パベル・スメルコフ

7
8月
大ホール
19:00
8
8月
大ホール
19:00
第6回国際極東「マリインスキー」フェスティバルの閉会
3幕からなるオペラ

主役:Najmiddin Mavlyanov, Elena Razgulyaeva, Ariunbaatar Ganbaatar, Marat Mukhametzyanov, Yulia Matochkina, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:パベル・スメルコフ

13
8月
大ホール
19:00
14
8月
大ホール
19:00

指揮者:パベル・スメルコフ

15
8月
大ホール
17:00
3幕からなるオペラ

主役:Mingiyan Odzhaev, Marat Mukhametzyanov, Maria Suzdaltseva, Anatoly Badayev, Valeria Samoilova, Sergei Pleshivtsev
指揮者:パベル・スメルコフ

19
8月
大ホール
19:00
2幕のオペラ

主役:Roman Krukovich, Olga Zharikova, Yevgeny Plekhanov, Alina Mikhailik, Alena Diyanova, Vladimir Volkov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

20
8月
大ホール
19:00
複数の1幕バレエ

指揮者: ヴィタリー・シェベレフ

21
8月
大ホール
14:00
全3幕のオペレッタ

主役:Yevgeny Mizin, Elizaveta Senatorova, Alina Mikhailik, Vsevolod Marilov, Vyacheslav Vasilyev, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Kostyuk, Anastasiya Kikot, Olga Zharikova, Ilya Astafurov, Dmitry Migulyov, Valeria Samoilova
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

22
8月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Alena Diyanova, Roman Krukovich, Sergei Pleshivtsev, Maria Suzdaltseva, Tatiana Makarchuk, Svetlana Rozhok, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:アントン・トルベエフ

26
8月
大ホール
19:00
3幕6シーンバレエ

指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

27
8月
大ホール
19:00
3幕6シーンバレエ

指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

28
8月
大ホール
19:00
4幕のオペラ

主役:Laura Bustamante, Liliya Kadnikova, Alexei Smirnov, Yevgeny Plekhanov, Dmitry Nelasov, Anatoly Badayev
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

29
8月
大ホール
17:00
2幕でのファンタジーバレエ

指揮者:ヴィタリー・シェベレフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。