Playbill archive

Playbill for September 2021

1
9月
大ホール
19:00
初演
全3幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova, Sergei Umanetc, Lilia Berezhnova
指揮者:アントン・トルベエフ

2
9月
大ホール
19:00
初演
全3幕のバレエ

主役:Irina Sapozhnikova, Kanat Nadyrbek, Katerina Floria
指揮者:アントン・トルベエフ

3
9月
大ホール
19:00

ヒブラ・ゲルズマーワ(ソプラノ歌手)
指揮者:ヴァレンティン・ウリューピン

4
9月
大ホール
19:00
5
9月
大ホール
17:00
全3幕のバレエ

主役:Irina Sapozhnikova, Kanat Nadyrbek, Katerina Floria
指揮者:アントン・トルベエフ

9
9月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Vyacheslav Vasilyev, Tatiana Makarchuk, Roman Krukovich, Olga Zharikova, Yevgeny Plekhanov, Sergei Pleshivtsev, Vsevolod Marilov
指揮者:パベル・スメルコフ

10
9月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova, Sergei Umanetc, Denis Golov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

11
9月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Irina Sapozhnikova, Kanat Nadyrbek, Denis Golov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

12
9月
大ホール
17:00
4幕のオペラ

主役:Laura Bustamante, Mergen Sandanov, Alina Mikhailik, Alexei Bublik
指揮者:パベル・スメルコフ

15
9月
大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Yevgeny Mizin, Anastasiya Kikot, Alina Mikhailik, Roman Krukovich, Vyacheslav Vasilyev, Valeria Samoilova
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

16
9月
大ホール
19:00
4幕のオペラ

主役:Elena Razgulyaeva, Alexei Smirnov, Irina Kolodyazhnaya, Marat Mukhametzyanov, Yevgeny Plekhanov, Sergei Pleshivtsev
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

17
9月
大ホール
19:00
2幕バレエ

主役:Irina Sapozhnikova, Sergei Umanetc, Lilia Berezhnova
指揮者:アントン・トルベエフ

18
9月
大ホール
14:00
2幕バレエ

主役:Anna Samostrelova, Katerina Floria, Kanat Nadyrbek
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕バレエ

主役:Saki Nishida, Lilia Berezhnova, Nikita Korneyev
指揮者:アントン・トルベエフ

19
9月
大ホール
17:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Kostyuk, Anastasiya Kikot, Ilya Astafurov, Maria Suzdaltseva, Alexei Bublik, Tatiana Makarchuk
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。