Playbill archive

Playbill for May 2022

1
5月
大ホール
18:00
3幕の叙情的なシーン

主役:Alexei Bublik, Anastasiya Kikot, Alexei Kostyuk, Laura Bustamante, Sergei Sevastyanov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

2
5月
大ホール
14:00
2幕バレエ

主役:Saki Nishida, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc, Guilherme Junio
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕バレエ

主役:Arina Nagase, Anna Samostrelova, Yuri Zinnurov, Erlan Suyunbek
指揮者:アントン・トルベエフ

3
5月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Alena Diyanova, Roman Krukovich, Alina Mikhailik, Tatiana Makarchuk, Olga Maslova, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:
バレリー ・トルビン レオノフ

6
5月
大ホール
19:00
プロローグとアポエトーシスを伴う3幕のエクストラバガンザ バレエ

主役:Yekaterina Osmolkina and Alexei Timofeyev
指揮者:アントン・トルベエフ

7
5月
大ホール
14:00
プロローグとアポエトーシスを伴う3幕のエクストラバガンザ バレエ

主役:Anna Samostrelova and Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

8
5月
大ホール
14:00
全3幕のオペレッタ

主役:Yevgeny Mizin, Alena Diyanova, Maria Suzdaltseva, Vsevolod Marilov, Vyacheslav Vasilyev, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Smirnov, Anastasiya Kikot, Olga Zharikova, Roman Krukovich, Dmitry Migulyov, Tatiana Makarchuk
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

9
5月
大ホール
14:00
1幕のバレエ

指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

大ホール
18:00
全5幕オペラ(コンサート・パフォーマンス)

主役:Laura Bustamante, Sergei Sevastyanov, Yevgeny Plekhanov, Mingiyan Odzhaev, Alexei Smirnov, Vyacheslav Vasilyev, Ilya Astafurov
指揮者:パベル・スメルコフ

10
5月
大ホール
18:00
初演
全3幕のオペラ

主役:Anastasiya Kikot, Mergen Sandanov, Tatiana Makarchuk, Marat Mukhametzyanov, Vsevolod Marilov
指揮者:アントン・トルベエフ

13
5月
大ホール
19:00
2幕のオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Ilya Astafurov, Olga Zharikova, Alina Mikhailik, Alena Diyanova, Gennady Akhmedov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

14
5月
大ホール
19:00

指揮者:パベル・スメルコフ

15
5月
大ホール
17:00
3幕からなるオペラ

主役:Olga Maslova, Anatoly Badayev, Mergen Sandanov, Liliya Kadnikova, Dmitry Nelasov, Vsevolod Marilov, Roman Krukovich
指揮者:パベル・スメルコフ

19
5月
大ホール
19:00
一幕物オペラ

主役:Alexei Kostyuk, Marat Mukhametzyanov, Elena Razgulyaeva, Vyacheslav Vasilyev, Mingiyan Odzhaev
指揮者:
ヴィタリー・シェベレフ

20
5月
大ホール
19:00

指揮者:パベル・スメルコフ

21
5月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova and Sergei Umanetc
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

22
5月
大ホール
17:00
3幕からなるオペラ

主役:Dmitry Demidchik, Marat Mukhametzyanov, Alexei Bublik, Irina Kolodyazhnaya, Elena Razgulyaeva, Tatiana Makarchuk
指揮者:パベル・スメルコフ

26
5月
大ホール
19:00
初演
全3幕のオペラ

主役:Alena Diyanova, Mingiyan Odzhaev, Laura Bustamante, Vyacheslav Vasilyev, Ilya Astafurov
指揮者:アントン・トルベエフ

27
5月
大ホール
19:00
2幕バレエ

主役:Saki Nishida, Anna Samostrelova, Yuri Zinnurov, Guilherme Junio
指揮者:アントン・トルベエフ

28
5月
大ホール
19:00
2幕バレエ

主役:Arina Nagase, Anna Samostrelova, Yuri Zinnurov, Erlan Suyunbek
指揮者:アントン・トルベエフ

29
5月
大ホール
17:00
全5幕オペラ(コンサート・パフォーマンス)

主役:Tatiana Makarchuk, Sergei Pleshivtsev, Anatoly Badayev, Roman Krukovich, Mergen Sandanov, Marat Mukhametzyanov, Vsevolod Marilov
指揮者:パベル・スメルコフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。