Playbill archive

Playbill for April 2022

1
4月
大ホール
19:00
プロローグ付き4幕からなるオペラ

主役:Ilya Astafurov, Yevgeny Mizin, Alena Diyanova, Yevgeny Plekhanov, Dmitry Migulyov, Vladimir Volkov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

2
4月
大ホール
15:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Anna Samostrelova and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lilia Berezhnova and Salavat Bulatov
指揮者:アントン・トルベエフ

3
4月
大ホール
17:00
3幕の叙情的なシーン

主役:Vyacheslav Vasilyev, Elena Razgulyaeva, Roman Krukovich, Tatiana Makarchuk, Sergei Sevastyanov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

7
4月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Yevgeny Plekhanov, Maria Suzdaltseva, Marat Mukhametzyanov, Sergei Pleshivtsev, Alexei Kostyuk, Irina Kolodyazhnaya, Ilya Astafurov
指揮者:アントン・トルベエフ

8
4月
大ホール
19:00
3幕6シーンバレエ

主役:Arina Nagase, Shizuru Kato, Guilherme Junio, Caroline Machado
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

9
4月
大ホール
14:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Smirnov, Alena Diyanova, Olga Zharikova, Mingiyan Odzhaev, Dmitry Migulyov, Tatiana Makarchuk
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Yevgeny Mizin, Anastasiya Kikot, Maria Suzdaltseva, Roman Krukovich, Vyacheslav Vasilyev, Laura Bustamante
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

10
4月
大ホール
17:00
3幕6シーンバレエ

主役:Anna Samostrelova, Viktor Mulygin, Caroline Machado, Sergei Umanetc
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

14
4月
大ホール
19:00
全3幕のバレエ

主役:Lilia Berezhnova, Shizuru Kato, Arina Nagase
指揮者:アントン・トルベエフ

15
4月
大ホール
19:00
4幕からなるオペラ

主役:Alexei Bublik, Sergei Pleshivtsev, Alena Diyanova, Mergen Sandanov
指揮者:アントン・トルベエフ

16
4月
大ホール
14:00
2幕のバレエ

主役:Shizuru Kato, Lada Sartakova, Sergei Amanbaev
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova, Lilia Berezhnova, Viktor Mulygin, Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

17
4月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Sergei Sevastyanov, Elena Razgulyaeva, Mingiyan Odzhaev, Alina Mikhailik, Laura Bustamante, Olga Maslova, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

22
4月
大ホール
19:00
23
4月
大ホール
19:00
24
4月
大ホール
19:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Anna Samostrelova and Sergei Umanetc
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

27
4月
大ホール
19:00
28
4月
大ホール
19:00
全3幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova, Lilia Berezhnova, Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

29
4月
大ホール
19:00
一幕物オペラ

主役:Alexei Smirnov, Alexei Bublik, Alina Mikhailik, César Méndez, Roman Krukovich
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

30
4月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Anna Samostrelova and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Lilia Berezhnova and Alexei Golubov
指揮者:アントン・トルベエフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。