Playbill archive

Playbill for February 2022

3
2月
大ホール
19:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Anna Samostrelova and Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

4
2月
大ホール
19:00
3幕の叙情的なシーン

主役:Alexei Bublik, Elena Razgulyaeva, Roman Krukovich, Tatiana Makarchuk, Sergei Pleshivtsev
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

5
2月
大ホール
14:00
大ホール
19:00
6
2月
大ホール
17:00
4幕のオペラ

主役:Tatiana Makarchuk, Alexei Smirnov, Alina Mikhailik, Marat Mukhametzyanov
指揮者:アントン・トルベエフ

10
2月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova and Sergei Umanetc
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

11
2月
大ホール
19:00
一幕物オペラ

主役:Mergen Sandanov, Alexei Bublik, Elena Razgulyaeva, Vyacheslav Vasilyev, Ilya Astafurov
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

12
2月
大ホール
14:00
2幕のバレエ

主役:Viktor Mulygin, Katerina Floria, Shunyo Mori
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Sergei Umanetc, Anna Samostrelova, Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

13
2月
大ホール
14:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexei Kostyuk, Elizaveta Senatorova, Maria Suzdaltseva, Mingiyan Odzhaev, Dmitry Migulyov, Laura Bustamante
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
19:00
全3幕のオペレッタ

主役:Alexander Trofimov, Alena Diyanova, Olga Zharikova, Ilya Astafurov, Vyacheslav Vasilyev, Tatiana Makarchuk
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

17
2月
大ホール
19:00
3幕6シーンバレエ

主役:Anna Samostrelova, Shizuru Kato, Sergei Umanetc, Katerina Floria
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

18
2月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Elena Razgulyaeva, Yevgeny Plekhanov, Mergen Sandanov, Alina Mikhailik, Alexei Bublik, Yevgeny Mizin, Roman Krukovich
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

19
2月
大ホール
15:00
1幕バレエ

主役:Katerina Floria, Salavat Bulatov, Anna Samostrelova, Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
1幕バレエ

主役:Anna Samostrelova, Sergei Umanetc, Alexei Golubov, Katerina Floria
指揮者:アントン・トルベエフ

20
2月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Alexander Trofimov, Olga Zharikova, Sergei Sevastyanov, Anastasiya Kikot, Tatiana Makarchuk, Svetlana Rozhok, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

23
2月
大ホール
19:00
全3幕のバレエ

指揮者:アントン・トルベエフ

24
2月
大ホール
19:00
一幕物オペラ

主役:Hovhannes Ayvazyan, Marat Mukhametzyanov, Alena Diyanova, Dmitry Migulyov, Mingiyan Odzhaev
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

25
2月
大ホール
19:00
2幕のバレエ

指揮者:アントン・トルベエフ

26
2月
大ホール
17:00
4幕のオペラ

主役:Hovhannes Ayvazyan, Liliya Kadnikova, Sergei Sevastyanov, Laura Bustamante, Dmitry Nelasov, Anatoly Badayev
指揮者:ヴィタリー・シェベレフ

27
2月
大ホール
17:00
全3幕のバレエ

指揮者:アントン・トルベエフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。