Playbill archive

Playbill for March 2020

1
3月
大ホール
14:00
2幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova, Sergei Umanetc, Kanat Nadyrbek, Sergei Zolotarev, Shunyo Mori
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Katerina Floria, Viktor Mulygin, Kanat Nadyrbek, Sergei Zolotarev, Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

4
3月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Alexei Bublik, Tatiana Makarchuk, Olga Zharikova, Alexander Diyanov, Sergei Pleshivtsev, Yevgeny Plekhanov, Ilya Astafurov
指揮者:アントン・トルベエフ

7
3月
大ホール
17:00
3幕のバレエ

主役:Maria Iliushkina and Nikita Korneyev
指揮者:アントン・トルベエフ

8
3月
大ホール
17:00

マリインスキー劇場の沿海州別館の交響楽団
指揮者: パベル・スメルコフ

11
3月
大ホール
19:00
4幕のオペラ

主役:Liliya Kadnikova, Mergen Sandanov, Laura Bustamante, Marat Mukhametzyanov, Sergei Pleshivtsev, Anatoly Badayev
指揮者:パベル・スメルコフ

12
3月
大ホール
19:00
初演
1幕バレエ

指揮者:アントン・トルベエフ

13
3月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Anastasiya Kikot, Alexei Kostyuk, Vyacheslav Vasilyev
指揮者:アントン・トルベエフ

14
3月
大ホール
17:00
プロローグとアポエトーシスを伴う3幕のエクストラバガンザ バレエ

主役:Anna Samostrelova, Sergei Umanetc, Katerina Floria
指揮者:アントン・トルベエフ

15
3月
大ホール
17:00

指揮者:パベル・スメルコフ

20
3月
大ホール
19:00
初演
2幕のオペラ

指揮者:パベル・スメルコフ

21
3月
大ホール
17:00
初演
2幕のオペラ

指揮者:パベル・スメルコフ

22
3月
大ホール
17:00
初演
2幕のオペラ

指揮者:パベル・スメルコフ

27
3月
大ホール
19:00
2幕のオペラ

主役:Alexei Smirnov, Dmitry Nelasov, Alina Mikhailik, Olga Zharikova, Yevgeny Plekhanov, Alena Diyanova
指揮者:アントン・トルベエフ

29
3月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Georgy Kremnev, Alena Diyanova, Roman Krukovich, Maria Suzdaltseva, Svetlana Rozhok, Laura Bustamante, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。