Playbill archive

Playbill for September 2019

4
9月
大ホール
19:00
第5回東方経済フォーラムの文化プログラムの一環として
初演
Ballet in three acts (six scenes)

主役:Irina Sapozhnikova, Kanat Nadirbek, Anna Samostrelova, Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

5
9月
大ホール
19:00
第5回東方経済フォーラムの文化プログラムの一環として

マリインスキー劇場の沿海州別館の交響楽団
指揮者: パベル・スメルコフ

7
9月
大ホール
17:00
第5回東方経済フォーラムの文化プログラムの一環として
4幕のオペラ

主役: Irina Kolodyazhnaya, Liliya Kadnikova, Mergen Sandanov
指揮者: パベル・スメルコフ

8
9月
大ホール
17:00
初演
3幕6シーンバレエ

主役: Anna Samostrelova, Shizuru Kato, Katerina Floria, Denis Golov
指揮者: アントン・トルベエフ

11
9月
大ホール
19:00
初演
3幕からなるオペラ

主役: Maria Suzdaltseva, Roman Krukovich, Alexei Bublik, Sergei Pleshivtsev
指揮者: パベル・スメルコフ

12
9月
大ホール
19:00
初演
3幕からなるオペラ

主役:Olga Zharikova, Alexei Kostyuk, Vyacheslav Vasilyev, Yevgeny Plekhanov
指揮者: パベル・スメルコフ

14
9月
大ホール
14:00
2幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova, Viktor Mulygin, Katerina Floria
指揮者: アントン・トルベエフ

15
9月
大ホール
17:00
3幕からなるオペラ

主役:Nikolay Erokhin, Alena Diyanova, Marat Mukhametzyanov
指揮者:パベル・スメルコフ

18
9月
大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役: Katerina Floria, Sergei Umanetc, Shunyo Mori
指揮者: アントン・トルベエフ

20
9月
大ホール
19:00
3幕の叙情的なシーン

主役: Alexander Gontsa, Liliya Kadnikova, Roman Krukovich
指揮者: アントン・トルベエフ

21
9月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Viktor Mulygin and Anna Samostrelova
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Kanat Nadirbek and Irina Sapozhnikova
指揮者:アントン・トルベエフ

22
9月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役: Yevgeny Plekhanov, Anastasiya Kikot, Yevgeny Mizin, Maria Suzdaltseva
指揮者: バレリー ・トルビン レオノフ

25
9月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役: Alena Diyanova, Mergen Sandanov, Dmitry Nelasov
指揮者: アントン・トルベエフ

26
9月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova and Kanat Nadirbek
指揮者:アントン・トルベエフ

27
9月
大ホール
19:00
2幕のオペラ

主役:Alexei Smirnov, Olga Zharikova, Alina Mikhailik, Gennady Akhmedov
指揮者:アントン・トルベエフ

29
9月
大ホール
17:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役: Alexei Bublik, Laura Bustamante, Anastasiya Kikot
指揮者: アントン・トルベエフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。