Playbill archive

Playbill for February 2020

1
2月
大ホール
14:00
複数の1幕バレエ

主役:Katerina Floria, Oleksy Skalun, Saya Okamoto, Alexei Golubov
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

大ホール
17:00
複数の1幕バレエ

主役:Katerina Floria, Oleksy Skalun, Saya Okamoto, Alexei Golubov
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

2
2月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Aigul Khismatullina, Yevgeny Akhmedov, Anastasiya Kikot, Sergei Pleshivtsev, Elizaveta Senatorova, Tatiana Makarchuk, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

5
2月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Aigul Khismatullina, Yevgeny Akhmedov, Alexei Bublik, Irina Kolodyazhnaya, Sergei Pleshivtsev, Yevgeny Plekhanov, Alexei Kostyuk
指揮者:アントン・トルベエフ

6
2月
大ホール
19:00
3幕6シーンバレエ

主役:Anna Samostrelova, Kanat Nadyrbek, Sergei Umanetc, Katerina Floria
指揮者:アントン・トルベエフ

7
2月
大ホール
19:00
4幕のオペラ

主役:Alena Diyanova, Laura Bustamante, Mergen Sandanov, Vyacheslav Vasilyev, Yevgeny Plekhanov
指揮者:パベル・スメルコフ

8
2月
大ホール
17:00
3幕6シーンバレエ

主役:Arina Nagase, Shizuru Kato, Katerina Floria, Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

9
2月
大ホール
17:00
3幕からなるオペラ

主役:Avgust Amonov, Liliya Kadnikova, Marat Mukhametzyanov, Larisa Diadkova, Alexei Bublik, Tatiana Makarchuk
指揮者:パベル・スメルコフ

12
2月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Olga Zharikova, Roman Krukovich, Gihoon Kim
指揮者:パベル・スメルコフ

14
2月
大ホール
19:00
初演
1幕バレエ

主役:Kanat Nadyrbek, Katerina Floria, Sergei Umanetc, Anna Samostrelova
ピアノパート:ニコライ・マジャラ
指揮者:シズオ・Z・クワハラ

15
2月
大ホール
17:00
初演
1幕バレエ

主役:Kanat Nadyrbek, Katerina Floria, Sergei Umanetc, Anna Samostrelova
ピアノパート:ニコライ・マジャラ
指揮者:シズオ・Z・クワハラ

16
2月
大ホール
17:00

ソリスト:ニコライ・マジャラ(ピアノ)
マリインスキー劇場の沿海州別館の交響楽団
指揮者:パベル・スメルコフ

19
2月
大ホール
19:00
ジョージ・バランシンの1幕バレエの夕べ

主役:Anna Samostrelova, Kanat Nadyrbek, Daria Tikhonova, Sergei Umanetc, Saki Nishida, Katerina Floria
指揮者:アントン・トルベエフ

20
2月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Elena Razgulyaeva, Mergen Sandanov, Ariunbaatar Ganbaatar
指揮者:シズオ・Z・クワハラ

22
2月
大ホール
18:00

ソリスト:ニコライ・マジャラ(ピアノ)
マリインスキー劇場の沿海州別館の交響楽団
指揮者:シズオ・Z・クワハラ

23
2月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Katerina Floria and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

26
2月
大ホール
19:00
1幕バレエ

主役:Anna Samostrelova, Sergei Umanetc, Kanat Nadyrbek
指揮者:アントン・トルベエフ

27
2月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Alexander Diyanov, Anastasiya Kikot, Sergei Pleshivtsev, Alexei Smirnov, Laura Bustamante, Vsevolod Marilov
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

28
2月
大ホール
19:00
初演
1幕バレエ

指揮者:アントン・トルベエフ

29
2月
大ホール
17:00
4幕のオペラ

主役:Tatiana Makarchuk, Alexei Smirnov, Alina Mikhailik, Dmitry Nelasov
指揮者:パベル・スメルコフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。