Playbill archive

Playbill for October 2019

3
10月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Irina Sapozhnikova and Kanat Nadirbek
指揮者:アントン・トルベエフ

4
10月
大ホール
18:00
5
10月
大ホール
17:00
2幕のバレエ

主役:Sergei Umanetc, Anna Samostrelova, Kanat Nadirbek
指揮者:アントン・トルベエフ

6
10月
大ホール
16:00
9
10月
大ホール
19:00
初演
3幕6シーンバレエ

主役:Anna Samostrelova and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

10
10月
大ホール
19:00
初演
3幕からなるオペラ

主役:Maria Suzdaltseva, Alexei Kostyuk, Alexei Bublik, Sergei Pleshivtsev
指揮者:アントン・トルベエフ

11
10月
大ホール
19:00
プロローグとアポエトーシスを伴う3幕のエクストラバガンザ バレエ

主役:Katerina Floria and Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

12
10月
大ホール
17:00
初演
3幕からなるオペラ

主役:Olga Zharikova, Mergen Sandanov, Vyacheslav Vasilyev, Yevgeny Plekhanov
指揮者:アントン・トルベエフ

13
10月
大ホール
14:00
2幕のバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova and Kanat Nadirbek
指揮者:アントン・トルベエフ

16
10月
大ホール
19:00
4幕からなるオペラ

主役:Vyacheslav Vasilyev, Yevgeny Plekhanov, Alena Diyanova, Yevgeny Mizin
指揮者:シズオ・Z・クワハラ

18
10月
大ホール
19:00
レオニード・ヤコブソンを冠して名付けられたロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ劇場
レオニードヤコブソンの振り付けのミニチュア

指揮者:Vladislav Karklin

19
10月
大ホール
17:00
3幕からなるオペラ

主役:Olga Zharikova, Alexei Kostyuk, Alexei Bublik
指揮者:シズオ・Z・クワハラ

20
10月
大ホール
14:00
初演
3幕6シーンバレエ

主役:Irina Sapozhnikova, Kanat Nadirbek, Anna Samostrelova, Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

23
10月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Yevgeny Plekhanov, Anastasiya Kikot, Vyacheslav Vasilyev, Sergei Pleshivtsev, Roman Krukovich, Laura Bustamante, Ilya Astafurov
指揮者:アントン・トルベエフ

24
10月
大ホール
19:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Anna Samostrelova and Sergei Umanetc
指揮者:Vladislav Karklin

25
10月
大ホール
19:00

Programme:Dvořák. Rachmaninoff
指揮者:シズオ・Z・クワハラ

26
10月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Anna Samostrelova and Kanat Nadirbek
指揮者:Vladislav Karklin

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:Vladislav Karklin

27
10月
大ホール
17:00
3幕からなるオペラ

主役:Liliya Kadnikova, Mergen Sandanov, Dmitry Nelasov
指揮者:アントン・トルベエフ

30
10月
大ホール
19:00
2幕のオペラ

主役:Yevgeny Plekhanov, Roman Krukovich, Olga Zharikova, Alina Mikhailik, Alena Diyanova, Alexander Gontsa
指揮者:アントン・トルベエフ

31
10月
大ホール
19:00
古代と現代の振り付けの夕べ

指揮者:アントン・トルベエフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。
user_nameВыход