Playbill archive

Playbill for November 2019

1
11月
大ホール
19:00
3幕の叙情的なシーン

主役:Alexei Bublik, Anastasiya Kikot, Alexei Kostyuk, Laura Bustamante, Georgy Kremnev
指揮者:アントン・トルベエフ

2
11月
大ホール
17:00
プロローグとアポエトーシスを伴う3幕のエクストラバガンザ バレエ

主役:Katerina Floria and Kanat Nadirbek
指揮者:アントン・トルベエフ

3
11月
大ホール
14:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Elizaveta Senatorova, Roman Krukovich, Alina Mikhailik, Laura Bustamante, Elena Tretyakova, Irina Kolodyazhnaya
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

4
11月
大ホール
14:00
初演
3幕6シーンバレエ

主役:Anna Samostrelova and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

6
11月
大ホール
19:00
4幕からなるオペラ

主役:Marat Mukhametzyanov, Yevgeny Plekhanov, Alena Diyanova, Alexei Smirnov
指揮者:アントン・トルベエフ

7
11月
大ホール
19:00
3幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova and Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

8
11月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Roman Krukovich, Dmitry Nelasov, Maria Suzdaltseva, Yevgeny Plekhanov, Valeria Samoilova, Sergei Pleshivtsev
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

9
11月
大ホール
14:00
2幕のバレエ

主役:Anna Samostrelova and Kanat Nadirbek
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

10
11月
大ホール
17:00
4幕のオペラ

主役:Laura Bustamante, Alexei Smirnov, Alina Mikhailik, Alexei Bublik
指揮者:アントン・トルベエフ

13
11月
大ホール
19:00

指揮者: パベル・スメルコフ

14
11月
大ホール
19:00
One-act ballets

指揮者: アントン・トルベエフ

15
11月
大ホール
18:00
3幕からなるオペラ

主役:Mikhail Pirogov, Dmitry Nelasov, Alexander Gontsa, Irina Kolodyazhnaya, Liliya Kadnikova, Laura Bustamante
指揮者:パベル・スメルコフ

16
11月
大ホール
17:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Anna Samostrelova and Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

17
11月
大ホール
14:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Irina Sapozhnikova and Kanat Nadirbek
指揮者:アントン・トルベエフ

18
11月
大ホール
19:00

プログラムでは: ベートーヴェン。チャイコフスキー。モーツァルト。ロドリーゴ。ロータ。ラヴェル
指揮者:アントン・トルベエフ

21
11月
大ホール
19:00
ジョージ・バランシンの1幕バレエの夕べ

主役:Irina Sapozhnikova, Kanat Nadirbek, Anna Samostrelova, Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

22
11月
大ホール
19:00

プログラムでは:シューベルト。モーツァルト。ドビュッシー。ライネッケ。ロッシーニ
指揮者:アントン・トルベエフ

23
11月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Arina Nagase and Kanat Nadyrbek
指揮者:アントン・トルベエフ

24
11月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Anna Samostrelova and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

27
11月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Alena Diyanova, Alexander Diyanov, Valeria Samoilova, Vsevolod Marilov, Ilya Astafurov
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

28
11月
大ホール
19:00
2幕のバレエ

主役:Katerina Floria and Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

29
11月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Anastasiya Kikot, Yevgeny Mizin, Valeria Samoilova, Vsevolod Marilov, Ilya Astafurov
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

30
11月
大ホール
14:00
古代と現代の振り付けの夕べ

主役:Anna Samostrelova, Sergei Umanetc, Kanat Nadyrbek
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
古代と現代の振り付けの夕べ

主役:Anna Samostrelova and Kanat Nadyrbek
指揮者:アントン・トルベエフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。