Playbill archive

Playbill for January 2020

2
1月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Anna Samostrelova and Kanat Nadyrbek
指揮者:アントン・トルベエフ

3
1月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Katerina Floria and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

4
1月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Anna Samostrelova and Kanat Nadyrbek
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Katerina Floria and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

5
1月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Anna Samostrelova and Kanat Nadyrbek
指揮者:アントン・トルベエフ

6
1月
大ホール
17:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Alena Diyanova, Laura Bustamante, Yevgeny Mizin, Vsevolod Marilov, Ilya Astafurov
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

7
1月
大ホール
17:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Alena Diyanova, Alexander Diyanov, Yevgeny Plekhanov, Laura Bustamante, Alexei Smirnov, Vsevolod Marilov
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

8
1月
大ホール
14:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Katerina Floria and Viktor Mulygin
指揮者:アントン・トルベエフ

大ホール
19:00
2幕のエクストラバガンザバレエ

主役:Arina Nagase and Shizuru Kato
指揮者:アントン・トルベエフ

11
1月
大ホール
17:00
4幕のオペラ

主役:Irina Kolodyazhnaya, Liliya Kadnikova, Mergen Sandanov, Yevgeny Plekhanov, Dmitry Nelasov, Sergei Pleshivtsev
指揮者:アントン・トルベエフ

14
1月
大ホール
19:00
中国遼寧省バレエ団のツアー
3幕のバレエ

Conductor: Vladislav Karklin

15
1月
大ホール
19:00
中国遼寧省バレエ団のツアー
3幕のバレエ
16
1月
大ホール
19:00
中国遼寧省バレエ団のツアー
3幕のバレエ
18
1月
大ホール
17:00
中国遼寧省バレエ団のツアー
2幕のバレエ
19
1月
大ホール
17:00
中国遼寧省バレエ団のツアー
2幕のバレエ
22
1月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Alexei Kostyuk, Marat Mukhametzyanov, Olga Zharikova, Anatoly Badayev, Tatiana Makarchuk, Sergei Pleshivtsev
指揮者:パベル・スメルコフ

23
1月
大ホール
19:00

指揮者:パベル・スメルコフ

24
1月
大ホール
19:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Yevgeny Plekhanov, Maria Suzdaltseva, Vyacheslav Vasilyev, Sergei Pleshivtsev, Roman Krukovich, Laura Bustamante, Vsevolod Marilov
指揮者:パベル・スメルコフ

25
1月
大ホール
18:00

指揮者:パベル・スメルコフ

26
1月
大ホール
17:00
ニコライ・リムスキー=コルサコフによるオペラ

主役:Sergei Pleshivtsev, Anastasiya Kikot, Irina Kolodyazhnaya, Alexander Diyanov, Alexei Smirnov, Ilya Astafurov
指揮者:バレリー ・トルビン レオノフ

29
1月
大ホール
19:00
3幕からなるオペラ

主役:Alena Diyanova, Mergen Sandanov, Marat Mukhametzyanov
指揮者:アントン・トルベエフ

30
1月
大ホール
19:00
2幕でのファンタジーバレエ

主役:Anna Samostrelova and Sergei Umanetc
指揮者:アントン・トルベエフ

31
1月
大ホール
19:00
3幕の叙情的なシーン

主役:Alexei Bublik, Elena Razgulyaeva, Alexei Kostyuk, Tatiana Makarchuk, Georgy Kremnev
指揮者:アントン・トルベエフ


© 2016 – 2024
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
サイトの素材、デザインエレメントおよびデザインの使用またはコピーは、著作権者の許可なしに禁止されています。