Sopranos
Glomozdenko А.
Kokareva G.
Doncova О.
Dotcenko О.
Kartaeva А.
Kanischeva Y.
Kaptuhtvskaya I.
Osipova V.
Spichka М.
Tihonova К.
Shevereva I.
Shtoda Y.
Schedrakova N.
Akhmedova А.
Volynetc Y.
Kuptcova А.

Altos
Basargina S.
Glushenko Y.
Gorbova S.
Ivanova О.
Izosimova N.
Kazaikina О.
Lavrinenko N.
Lukiyanchenko О.
Markova I.
Yakovleva А.
Gaevskaya I.
Schigreva М.

Tenors
Abasov М.
Baskakov V.
Grechishnikov S.
Ivanov А.
Kornakov Y.
Milvit S.
Teplov V.
Ivanov U.
Pavlyuk V.
Govoruhin М.

Basses
Bogdanov V.
Vall P.
Volkov V.
Volkov I.
Gorozhankin А.
Ershov S.
Kolodyazhnii А.
Korkishko V.
Korolev А.
Lutsenko А.
Magai V.
Markov S.
Chaika А.
Chaika E.
Kovpaev G.
Emshanov V.

© 2016 – 2017
The Mariinsky Theatre
Primorsky Stage Information Service
+7 423 240 60 60
tickets-prim@mariinsky.ru
Any use or copying of site materials, design elements or layout is forbidden without the permission of the rightholder.
user_nameExit